نفرات برتر آزمون جامع 1 دی زودبیست در رشته های مختلف:

برای شرکت در آزمون جامع 22 دی زودبیست کلیک کنید:

دهم تجربی دهم ریاضی دهم انسانی
یازدهم تجربی یازدهم ریاضی یازدهم انسانی
دوازدهم تجربی دوازدهم ریاضی دوازدهم انسانی
--- پایه هشتم پایه نهم

بودجه بندی آزمون های جامع زودبیست در سال 1401:

دهم تجربی دهم ریاضی دهم انسانی
یازدهم تجربی یازدهم ریاضی یازدهم انسانی
دوازدهم تجربی دوازدهم ریاضی دوازدهم انسانی
--- پایه هشتم پایه نهم

نفرات برتر آزمونک شبانه 16 دی زودبیست در رشته های مختلف:

برای شرکت در آزمونک شبانه 23 دی زودبیست کلیک کنید:

آزمونک شبانه متوسطه اول 23 دی

در صورت بروز هر گونه مشکل به پشتیبانی سایت پیام دهید.

Telegram: 09916857953

WhatsApp: 09916857953

Phone Number: 09120673417

با زودبیست اوج بگیرید.Powered by Testa 3.5 : Online Test Management System