نفرات برتر آزمون جامع 8 مهر زودبیست در رشته های مختلف:

برای شرکت در آزمون جامع 8 مهر زودبیست روی رشته و پایه خودتون کلیک کنید:

دهم تجربی دهم ریاضی دهم انسانی
یازدهم تجربی یازدهم ریاضی یازدهم انسانی
دوازدهم تجربی دوازدهم ریاضی دوازدهم انسانی

بودجه بندی آزمون های جامع زودبیست در سال 1400:

عمومی دهم تجربی اختصاصی دهم تجربی
عمومی یازدهم تجربی اختصاصی یازدهم تجربی
عمومی دوازدهم تجربی اختصاصی دوازدهم تجربی
عمومی دهم ریاضی اختصاصی دهم ریاضی
عمومی یازدهم ریاضی اختصاصی یازدهم ریاضی
عمومی دوازدهم ریاضی اختصاصی دوازدهم ریاضی
عمومی دهم انسانی اختصاصی دهم انسانی
عمومی یازدهم انسانی اختصاصی یازدهم انسانی
عمومی دوازدهم انسانی اختصاصی دوازدهم انسانی

نفرات برتر آزمونک شبانه 20 شهریور زودبیست در رشته های مختلف:

برای شرکت در آزمونک شبانه هفته 41 زودبیست کلیک کنید:

آزمونک شبانه آرایه ادبی 27 شهریور
آزمونک شبانه کلوز و ریدینگ 29 شهریور
آزمونک شبانه قرابت معنایی 31 شهریور
آزمونک شبانه درک مطلب 2 مهر

در صورت بروز هر گونه مشکل به پشتیبانی سایت پیام دهید.

Telegram: 09916857953

WhatsApp: 09916857953

با زودبیست اوج بگیرید.Powered by Testa 3.5 : Online Test Management System