1- معرفی کلی سایت آزمون های زودبیست:

2- نحوه ثبت نام و ورود به سیستم:

3- آزمون های تشریحی:

4- آزمونک های شبانه (رایگان):

5- آزمون های جامع (دو هفته یکبار):

6- آزمونک های آنلاین متوسطه اول و دوم:

7- استفاده از سبد خرید برای خرید چند آزمون:


Powered by Testa 3.5 : Online Test Management System